Služby


Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Článek 1: Základní ustanovení

(1.1) Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky upravují smluvní vztah v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu. Jsou závazné při prodeji zboží uvedeným způsobem kupujícímu.

(1.2) Prodávající

Jana Rozmarová, se sídlem : Sídliště pod Ralskem  621/I,  471 24  Mimoň,  IČ :  104 03 141

Kontaktní adresa a kamenná prodejna : Sídliště pod Ralskem 631/I,  471 24  Mimoň

 

Článek 2: Objednávka

(2.1) Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu. Podmínkou pro objednání je řádně vyplněná objednávka v internetovém obchodě. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši. Kupující se tímto také zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Součastně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícímu a jeho nákupech. Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v registračním formuláři může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpě) budou vymáhány       na kupujícím. Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího uvedených       v registračním formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace) budou tato data z archivu dodavatele odstraněna      a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupující, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny,          v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

(2.2) Způsob objednání zboží

Jednotlivé smlouvy se uzavírají na základě objednávek, vytvořených kupujícím následujícím způsobem :

 1. ve virtuálním obchodě
 2. telefonicky
 3. emailem
 4. dopisem
 5. osobně

(2.3) Povinné náležitosti objednávky

Každá objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti :

 1. množství požadovaných kusů produktu
 2. požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění
 3. cenu
 4. identifikace kupujícího (registrace ve virtuálním obchodě je povinná)

 

 

(2.4) Povinné náležitosti objednávky adresované emailem či písemně

V případě, kdy kupující bude provádět objednávky písemnou formou či e-mailem, je nutné uvést všechto 6 následujících údajů:

 1. obchodní jméno a sídlo kupujícího • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 2. kód a název zboží dle ceníku • jednotkovou cenu
 3. způsob odebrání a dopravy
 4. dodací adresu
 5. podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 6. všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Článek 3: Cenové a platební podmínky, čas plnění

(3.1) Cenové podmínky

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny                        v obchodě jsou konečné, včetně DPH 10 nebo 20%. Na každý prodej je vystaven daňový doklad.

V on-line shopu jsou ceny vždy aktuální a platné. Kupující kupuje za cenu platnou v okamžik nákupu. Aktuální ceny všech objednaných položek jsou automaticky zaslány potvrzovacím emailem. Ceny jsou vždy konečné, prodávající není plátce DPH.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem/ cenu a termín dodání.  Mezi kupujícím            a prodávajícím je možno sjednat individuální cenové i dodací podmínky.

Firma Jana Rozmarová si vyhrazuje právo změny cen. Ceny při uzavření objednávky jsou závazné.

(3.2) Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Způsob platby:  platí pouze pro ČR:

 1. platba bankovním převodem
 2. platba dobírkou - kupní cenu zaplatíte při převzetí zboží předávající osobě, nebo při vyzvednutí na poště. Zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím České pošty (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, který vypisuje i stvrzenku o převzetí hotovosti, která je nedílnou součástí faktury a slouží jako potvrzující doklad její úhrady)
 3. platba v hotovosti - za zboží můžete zaplatit v hotovosti při převzetí na místě v prodejně     na adrese: Sídliště pod Ralskem 631/I, 471 27 Mimoň. V tomto případě Vám nebude účtováno poštovné a balné.

(3.3) Poštovné

Pokud je cena objednávky  vyšší než 2500,- Kč, je poštovné a balné ZDRAMA. Je-li cena objednaného zboží rovna nebo nižší než 2500,- Kč, cena objednávky se navyšuje o poštovné ve výši 133,-  Kč.

(ostatní státy dle platných tarifů České pošty, Slovensko 205,- Kč).

( 3.4) Nevyzvednutí zásilky

V případě, že zásilka nebude z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta, nebudeme o této skutečnosti zákazníka informovat a budeme to požadovat za odstoupení od objednávky. Pokud zákazník vysloveně požádá o znovu zaslání zásilky, budek ceně zboží připočtena (kromě poštovného) navíc částku 133,- Kč na úhradu nákladů za prvotně odeslanou a nevyzvednutou zásilku.

Článek 4: Dopravní a expediční podmínky

(4.1) Doprava zboží

Objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Pošta garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Vámi objednané zboží je doručováno na adresu udanou v objednávce. Jestliže nebudete zastiženi, bude Vám uloženo oznámení a zboží si musíte vyzvednout na příslušné pobočce České Pošty. Zásilku je nutno vyzvednou do 7 dnů od oznámení. Po uplynutí této lhůty je zásilka automaticky vrácena zpět.

(4.2) Odeslání zboží

Zboží je odesíláno dle množství v co nejkratším termínu po obdržení objednávky. Pokud není některé zboží skladem, bude na uvedenou skutečnost zákazník upozorněn prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky a bude s ním projednán termín plnění, případně možná náhrada jiným zbožím. Z tohoto důvodu uvádějte pokud možno co nejpřesnější a aktuální kontaktní údaje.

(4.3) Povinost kupujícího

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu,  jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu,  je příjemce povinen dané rozdíly okamžitě nahlásit nejlépe e-mailem na adresu rozmarka@rozmarka.cz.  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (okamžitě znamená v den převzetí zboží).

(4.4) Expedice objednávky

Pokud je objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky.  Není-li objednané zboží skladem, neprodleně o této skutečnosti informujeme zákazníka elektronickou poštou (telefonicky), včetně lhůty dodání.

 

Článek 5: Informace o zboží

Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů.

(5.1) Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti zákon č. 22/1997 Sb.,                   o technických požadavcích na výrobky,  přičemž prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13 tohoto zákona je k dispozici kupujícímu na vyžádání.  

(5.2) Prohlášení kupujicího

Kupující si je náležitě vědom toho, že některé nabízené produkty jsou pouze pro profesionální použití. Tyto produkty obsahují nebezpečné chemické látky a aplikace těchto produktů jiným osobám může provádět pouze osoba proškolená, která se může prokázat příslušným certifikátem    o vykonání kurzu, školení, nebo vlastnictvím živnostenského oprávnění (obory manikúra – pedikúra - modeláž nehtů). Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění. Veškeré produkty, kterých se toto týká, jsou v „popisu produktu“ označeny: „JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!“

(5.3) Informace o produktech

Jak textové tak obrazové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty    v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty, prohlášení o shodě),     které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou. Část produktů v nabídce obchodu je pouze pro profesionální použití. Viz. odstavec (5.2)

(5.4) Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Článek 6: Odstoupení od smlouvy

(6.1) Zrušení objednávky

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze 24 hodin před expedicí e-mailem na adresu reklamace@rozmarka.cz s textem:  „ZÁVAZNĚ RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR, název obchodního jména a celková cena objednávky; popř. i číslo objednávky“. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zaplacení storno poplatku při zrušení objednávky po této lhůtě ve výši 20%           z celkové ceny objednaného zboží.  V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo připočítání nákladů na nepřevzatou zásilku (poštovné, balné, atd.) k další objednávce kupujícího.

(6.2) Odstoupení v případě komunikace na dálku

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího v případě, ze byl použit prostředek komunikace na dálku (zboží bylo kupujícímu doručeno přepravní službou). V souladu se zákonem číslo 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,          je zákazník v případě, že byla uzavřena smlouva za použití prostředků komunikace na dálku      ( že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou), oprávněn odstoupit   od smlouvy do 14ti dnů od převzetí plnění (zboží). Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky a postup:

6.2.1)

Odstoupení od smlouvy musí být emailem a to na adresu: rozmarka@rozmarka.cz. Tato zpráva       o odstoupení   od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu zákazníka, případně adresu pro vrácení peněz. (Ideální je text:  „Chci jednostranně odstoupit        od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží        na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.)

6.2.2)

Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, musí být zasláno zpět spolu s kopií výše uvedeného dopisu) na kontaktní adresu firmy: Jana Rozmarová, Sídliště pod Ralskem 631/I, 471 24  Mimoň..

6.2.3)

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí splňovat následující podmínky:

 • a) zboží musí být v původním nepoškozeném, nerozbaleném obalu. V případě, že se jedná  o zboží, které je zataveno do ochranné fólie, nesmí být tato fólie v žádném případě poškozena
 • b) zboží musí být čisté
 • c)  zboží nesmí být použité
 • d) zboží musí být nepoškozené
 • e) zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, množství ) společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie
 • f)  zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, neboť firma Jana Rozmarová neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy (doporučeně neznamená na dobírku)

6.2.4)

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo přiměřeně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

6.2.5)

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

 • na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem (označená doba dodání např. 3 dny)
 • na dodávku spotřebního zboží (jako např. UV gely, pudr, liquid, atd. u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí)

6.2.6)

Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis         a zaslán na adresu kupujícího. Ten musí kupující potvrdit a zaslat zpět na adresu firmy Jana Rozmarová, Sídliště pod Ralskem 631/I, 471 24  Mimoň.  Tento proces je možné řešit                    i elektronickou formou pomocí emailu.

6.2.7)

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy budou firmou Jana Rozmarová vráceny peníze za zboží, od nichž budou odečteny skutečné náklady firmy Jana Rozmarová s tím spojené, náklady na dopravu a bankovní poplatky (i u objednávky zboží           nad 2000,- Kč), případně další prokazatelné náklady prodávajícího, které souvisí s odstoupením     od smlouvy ze strany kupujícího, a to složenou nebo převodem na bankovní účet zákazníka,          a to nejpozději to 30-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení potvrzeného dobropisu.

6.2.8)

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení   od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklad odesílajícího zpět včetně napočtení všech vzniklých nákladů. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

6.2.9)

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle článku 6 odstavce 1 od smluv a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plnění bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

Článek 7: Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod, emailem a poštou: jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní         v týdnu, včetně státních svátků. Kamenný obchod na adrese Sídliště pod Ralskem 631/I, 471 24 Mimoň,  je otevřen pouze po předchozí telefonické domluvě na čísle : +420 728 613 958.

 

Článek 8: Reklamační dispozice

Reklamace se řídí reklamačním řádem - Článek 9: Reklamační řád

Reklamaci můžete uplatňovat osobně v naší prodejně (pouze po předchozí telefonické domluvě), nebo zboží posílejte doporučeně poštou jako cenný balík na naši adresu. Zboží posílejte v originálním balení s přesným popisem závady a s kopií dokladu o zakoupení. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací, ani na škody způsobené během přepravy. Reklamace vyřizujeme do 30-ti dnů ode dne doručení zásilky. O vyřízení reklamace Vás budeme bezodkladně informovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na adresu reklamace@rozmarka.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle : +420 487 864 525, mobil : +420 728 613 958.

(9.1) Povinné náležitosti reklamace

9.1.1)

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní,         je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

9.1.2)

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží.         Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu  vad uplatňuje.

9.1.3)

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat okamžitě, nejpozději však do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

9.1.4)

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího nebo autorizovaný servis a své stanovisko sdělí kupujícímu v písemné podobě. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka nebo autorizovaného servisu, může se písemně obrátit na vedení společnosti prodávajícího písemnou formou.

9.1.5)

V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.


(9.2) Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně

9.2.1)

Zařízení je opraveno nejdéle do 30-ti kalendářních dnů.  

9.2.2)

Jde-li o vadu odstranitelnou a stejná vada byla již dvakrát odstraňována, vyskytla se potřetí a tato skutečnost výrazně stěžuje možnosti používání výrobky, má kupující právo na výměnu zboží          za bezvadné,  případně odstoupení od kupní smlouvy, tj. vrácení peněz.

9.2.3)

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

9.2.4)

Řešení reklamace odstoupením  od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení.  Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.

9.2.5)

Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací                 s testováním ve výši 150 Kč s DPH za každý jeden případ,  jestliže:

 • zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů
 • při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním
 • záruka na zboží již uplynula
 • závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, prach, voda, chemikálie, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

V případě, že náklady prokazatelně převýší hodnotu 150,- Kč s DPH, přefakturuje prodávající tyto náklady kupujícímu.

9.2.6)

Reklamující nemůže měnit uplatňované reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

9.2.7)

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna       v záruční době, a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.

9.2.8)

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky.

9.2.9)

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkční vlastností           a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi           a chybnou manipulací.

9.2.10)

Ostatní záležitosti, který nejsou upraveni tímto reklamačním řádem, se řídí předpisy Občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. Pro prodej s uvedením IČ se vztahuje Obchodní zákoník.Jana Rozmarová

V Mimoni, 1.1.2019